ACCEPTATIE OMGEVING MinIenW TSP (English site)

Deze site bevat de relevante informatie over de Acceptatie omgeving van de Trust Service Provider van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de zogenaamde IenW TSP.

Deze informatie is vooral relevant voor fabrikanten van boordcomputers taxi (BCT) en software ontwikkelaars van applicaties die bestanden uit de BCT’s verwerken.

Uitgebreide informatie over de Productie omgeving vindt u hier hier.

Voorwaarden en overige documentatie

Uitgiftebeleid en voorwaarden

Boordcomputer- en systeemkaarten uit de Acceptatie omgeving zijn uitsluitend bedoeld voor fabrikanten van BCT’s en softwareleveranciers die bestanden uit de BCT’s verwerken om daarmee de correcte werking van hun producten vast te kunnen stellen.

Overige documentatie

De volgende documentatie is met name van belang voor fabrikanten van boordcomputers en applicatieontwikkelaars:

De specificatie van de certificaatprofielen is te vinden op de website van de Productie omgeving

CA-certificaten en CRL’s

Hieronder zijn de download locaties van de CA certificaten en CRL’s opgenomen voor certificaten uit de Acceptatie omgeving.

CA Certificaten generatie G3 Acceptatie

Root CA (alle Acceptatie kaarten)

CA certificaten Acceptatie Chauffeurs-/Inspectiekaarten

CA certificaten Acceptatie Ondernemers-/Keuringskaarten

CA certificaten Acceptatie Systeemkaarten

CRL’s generatie G3 Acceptatie

Responsible Disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ICT-systemen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Deze werkwijze noemen we 'responsible disclosure'.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen beschreven op Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie hoe u bijvoorbeeld een melding kunt doen en de verdere voorwaarden op de pagina 'Responsible Disclosure' van Rijksoverheid.nl.